Нашите услуги

Кетъринг

Болнично хранене

Детско и ученическо хранене

Социално хранене

Нашият екип

Валентина П.

Цветан М.

Диана М.

Иво К.

за нас


„Залива 47 – СП” АД съществува на пазара от 1991 г. и развива успешен бизнес в областта на болнично, столово, детско и ученическо хранене, обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство и търговия. Към настоящия момент, дружеството има над 40 контрагенти, обслужвани в района на град Варна.

“Залива 47 – СП” АД е сертифицирано от Лойдс Регистър ЕМЕА клон в съответсвие със следните стандарти за Системи за управление на качеството: BS EN 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Системата за управление на качесвото е приложима за организация и реализация на болнично хранене, столово хранене, детско и ученическо хранене, кетъринг и ресторантьорство. Дружеството разполага с над 120 души високо квалифициран персонал, готов да се справи с всякакво предизвикателство и да задоволи и най-изтънчения вкус на клиентите.