„Залива 47 – СП” АД съществува на пазара от 1991 г. и развива успешен бизнес в областта на болнично, столово, детско и ученическо хранене, обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство и търговия. Към настоящия момент, дружеството има над 40 контрагенти, обслужвани в района на град Варна.

Кетъринг

- „Залива 47 – СП” АД предлага професионален кетъринг, включващ:

- доставка на храна и напитки,

- оформяне на карвинг композиции,

- обслужване на лични тържества и юбилеи,

- представителни коктейли за различни събития

- цялостно оборудване за организирани мероприятия (столове, маси, бенмарита, украса и декорация)

Дружеството предлага посуда и оборудване под наем, водещи и артисти, светлинни и пиро ефекти и т.н.

Детско и ученическо хранене

„Залива 47 – СП” АД извършва организация на обедно хранене (доставка на топъл обяд) в училища и детски градини на територията на Община Варна. Организираното детско и ученическо хранене отговаря на изискванията на Наредба N37 за здрвавословно хранене на учениците, както и на изискванията на Наредба N6/ 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведеия. Менютата са съобразени със „Сборник рецепти за ученическото столово хранене и бюфети”издателство „Техника” – София 2012г., и „Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст”, издателство „Техника” – София 2004г. Дружеството предлага приготвяне, пакетиране и разнос на закуски/ напитк и/или плод за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас.

Болнично хранене

Фирма “Залива – 47” е първата частна фирма в страната, извършваща организация на болнично хранене и хранене по Наредба № 11 на МЗ. Спазването на кулинарната технологична обработка на храната при различните диети в болничното хранене и влагането на кулинарно майсторство при приготвянето на ястията без апетито-възбуждаши подправки имат огромно значение в диететиката. Към настоящия момент „Залива 47 – СП” АД обслужва над 3000 пациенти, обслужващ персонал и външни лица в множество здравни заведения на територията на град Варна.

Социално хранене

„Залива 47 – СП” АД обслужва Община Варна като извършва приготвяне и доставка на готова храна ежедневно в социалните услуги в общността и специализираните институции за деца на възраст от 3 до 18 години, и възрастни към община Варна.